【Emily Online】民建联「支持反对派拥抱大湾区」 范国威:公务考察 黄碧云:拥抱九龙西 (图)

发布 : 2018-10-22  来源 : 明报即时新闻网


用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈


港珠澳大桥听日正式开通,立法会交通事务委员会20位委员上周六(20日)去咗视察大桥,唔少建制派议员都表现得好兴奋,好似委员会主席、民建联陈恒镔咁,就应党友葛佩帆嘅怂恿,「瞓身」量度「港珠澳大桥香港连接路」路牌嘅长度。民建联今日喺facebook出帖,post番民主派议员喺大桥上面「摆铺士」留影嘅相,话「反对派议员参观港珠澳大桥表现得好兴奋,黄碧云同范国威仲摆晒pose影相,笑得好开心,见到佢哋咁希望同大湾区融合,我哋都表示支持!」仲要落埋「反对派忽然理性」、「身体很诚实」等标签。

相中嘅主角新民主同盟范国威同Emily讲,民联建咁做系「监人勑厚」、无限演绎,当时影相系因为公务考察,要做个纪录,又话自己唔会再去条大桥。而民主党黄碧云就话,「民建联咁畀面睇我facebook,影张相就等于拥抱大湾区咩?我昨天在石硖尾助选,今早在红磡晨操,话我拥抱九龙西啱听啲!」