【Emily】搞简介会 政府搵关爱队宣传垃圾徵费 颜汶羽话接通知领600胶袋 未知派发定展示

发布 : 2024-2-20  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

加关注


明声网温哥华 微信公众号
【明报专讯】政府成立关爱队后,地区事无大小都话搵关爱队帮手,最新一张工作单,系帮手拎?指定垃圾袋派畀街坊,协助环保署向街坊宣传延后至8月实施?垃圾收费计划。为协助关爱队掌握垃圾收费安排,等佢?再向街坊讲解,环保署搞?3场简介会畀关爱队代表,日子分别系今日(20日)、29日及3月6日,而民政处已向关爱队发出邀请。

本身系佐敦谷关爱队成员?立?x??议员颜汶羽同Emily讲,佢?近日已收到通知,叫关爱队去领取600个指定胶袋、300张传单,要求佢?帮手落区宣传,但究竟点样向街坊派发,系派畀街坊用还是用?向街坊展示宣传,暂未知道。佢话关爱队职能包括帮政府解说政策,所以都要接单照做。

政府原定4月实施垃圾收费,其后延迟至8月??u行,以争取更多时间筹备。颜汶羽就话,大家都知道??u行垃圾收费,要先解决大量配套问题,例如应该要有更多就脚方便?「绿在区区」回收站,但?家回收站数量唔够。佢又话现时部分屋?有厨馀回收机,但???农历新年假期,有街坊反映厨馀回收机爆满,街坊打电话搵环保署,署方就话系回收商责任,会搵回收商跟进。